FlyBoard

  • Tak zwane „Latające buty” – genialna atrakcja polegająca na wznoszeniu się nad wodę mając na nogach specjalnie przystosowane do tego buty. Całość sterowana jest przez człowieka na skuterze, do którego za pomocą długiej rury podłączone są buty.
  • Minimalny czas rekomendowany to 15 min dla jednego uczestnika